Søk Asset 1 Meny Asset 1

Våre tjenester

NBT tilbyr:

  • Posttjenester – All håndtering til/fra mottaker – Internpostkjøring – Sortering
  • Frankering av alle typer brev og pakker
  • Konvoluttering
  • Printtjenester
  • Masseutsendelser
  • Porto-optimalisering
  • Produksjon av etiketter (for pakkesendinger). NBT benytter Consignor, som er et program for sporing av sendinger
  • Transport og logistikk av fjernlån. Vi henter og bringer fjernlån fra alle kunder som er med i den nasjonale transportordningen