Akershus 59-01

  • *Kun levering

Sjåfør: Linas

Telefonnummer: 94 02 88 11

Bib. nr. Lokasjon
2023000 Lørenskog bibliotek
1023001 Akershus uni.sykeh.
2023100 Skedsmo bibliotek
1023101 Inst. for Energitekn.
1023102 Forsvarets forskn.i.
1023105 HIOA Læringssenter o
2020000 Fylkesbib. Akershus
2023400 Gjerdrum bibliotek
2023500 Ullensaker bibliotek
2023300 Nittedal bibliotek
3023301 Bjertnes VGS
2021700 Oppegård bibliotek
2021300 Ski bibliotek
2021400 Ås bibliotek
1021400/1021402 UMB Hovedbibl.
1021401 NMBU Sørhellinga
1021403 Norsk ins. For bioø.*
1021404 Nofima Bibl. Ås*
2021100 Vestby bibliotek
3021101 Vestby VGS

Bib. nr. Lokasjon
2023100 Skedsmo bibliotek
1023101 Inst. for Energitekn.
1023102 Forsvarets forskn.i.
1023105 HIOA Læringssenter o
2020000 Fylkesbib. Akershus
2023111 Skedsmokorset bibl.
1023111 Kriminalomsorgen*
2022800 Rælingen bibliotek
3022801 Rælingen VGS
2022900 Enebakk bibliotek
1021400/1021402 UMB Hovedbibl.
1021401 NMBU Sørhellinga
2021500 Frogn bibliotek
3021501 Frogn VGS
2021600 Nesodden bibliotek
3021601 Nesodden VGS
2021411 Ås bib. Avd. Nordby

Bib. nr. Lokasjon
2023000 Lørenskog bibliotek
3023002 Mailand VGS
3023001 Lørenskog VGS
1023001 Akershus uni.sykeh.
2023100 Skedsmo bibliotek
3023102 Strømmen VGS
3023101 Lillestrøm VGS
3023103 Skedsmo VGS
1023101 Inst. for Energitekn.*
1023102 Forsvarets forskn.i.
1023105 HIOA Læringssenter o
2020000 Fylkesbib. Akershus
2023111 Skedsmokorset bib.
2023500 Ullensaker bibliotek
3023501 Jessheim VGS
2021700 Oppegård bibliotek
3021702 Roald-Amunds. VGS
2021300 Ski bibliotek
3021301 Ski VGS*
3021302 Drømtorp VGS
1021400/1021402 UMB Hovedbibl.
1021403 Norsk ins. For bioø.*
1021404 Nofima Bibl. Ås*

Bib. nr. Lokasjon
2023100 Skedsmo bibliotek
1023101 Inst. for Energitekn.*
1023102 Forsvarets forskn.i.
1023105 HIOA Læringssenter o
2020000 Fylkesbib. Akershus
2023111 Skedsmokorset bibl.
1023111 Kriminalomsorgen*
2022800 Rælingen bibliotek
3022801 Rælingen VGS
2022900 Enebakk bibliotek
2021100 Vestby bibliotek
3021101 Vestby VGS
3021401 Ås VGS
2021400 Ås bibliotek
1021400/1021402 UMB Hovedbibl.
1021401 NMBU Sørhellinga
2021500 Frogn bibliotek
3021501 Frogn VGS
2021600 Nesodden bibliotek
2021411 Ås bib. Avd. Nordby

Bib. nr. Lokasjon
2023000 Lørenskog bibliotek
1023001 Akershus universitetss
2020000 Fylkesbib. Akershus
1023101 Inst. for Energitekn.*
1023102 Forsvarets forskn.i.
1023105 HIOA Læringssenter o
2023500 Ullensaker bibliotek
2021700 Oppegård bibliotek
2021300 Ski bibliotek
3021301 Ski VGS*
3021302 Drømtorp VGS
1021400/1021402 UMB Hovedbibl.
1021403 Norsk ins. For bioø.*
1021404 Nofima Bibl. Ås*

Tilbake til våre ruter

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre tjenester og løsninger. Ta kontakt med en av våre medarbeidere eller benytt skjemaet under.